Termografikompetens AB är specialiserade inom termografiservice och har sina rötter från forskning och utveckling rörande termografi sen -98. Vår kompetens i kombination med lång erfarenhet inom värmekamera besiktningar ger kunder trygghet om att få rätt resultat. Vi ser alltid en lösning och möjlighet där andra finner problem.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet borgar för kompetensgivande kurser och vi erbjuder både certifieringskurser och enklare grundkurser. Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och helt fristående, samt där kursarrangör är certifierad termograför. Vi utbildar årligen hundratals termograför i hela Skandinavien årligen.

Vi är bland de mest erfarna på området termografi i Sverige och utför alla typer av uppdrag och innehar flera certifikat inom respektive område.

Självklart är vi certifierade enligt SBF Norm 1031:2 m.fl. och sitter med i expertgrupper inom Termografi.

Termografikompetens är specialiserad inom termografiservice och värmekamera kurser, och vi har alla typer av utrustning för alla tänkbara uppdrag.

 

Fredrik Norell

Certifierad kursledare

Stockholm

070-881 21 07

Jan Hejra

Certifierad termograför

Stockholm

070-720 48 00

Krister Olsson

Certifierad termograför

Göteborg

079-347 05 86
Omsorg om miljön – en självklarhet för oss.

Att förstå vår miljöpåverkan och vidta åtgärder Allt vi gör påverkar miljön: vilka råmaterial vi väljer, hur våra leverantörer och fabriker bearbetar och använder dessa material, vilken mängd och typ av energi vi använder för att tillverka våra produkter, hur vi transporterar dem till våra kunder, hur mycket energi som våra produkter förbrukar när de används av våra kunder och till sist hur våra produkter deponeras när de nått slutet av sin livslängd.

Med andra ord, varje skede av värdekedjan ger oss möjligheten att minska miljöpåverkan. Därigenom tar vi inte bara vårt ansvar gentemot samhället och kommande generationer, utan förbättrar också vår möjlighet att åstadkomma mer med mindre och skapar en hållbar konkurrensfördel.