Varför byggtermografi?
Hur mycket ni än litar på byggaren eller säljaren och oavsett hur goda intentioner dessa har så finns det alltid en risk att det blir fel. Det viktigaste är att felen hittas i GOD TID för att förhindra uppkomsten av fukt, mögel och annat som skadar konstruktionen eller upplevs som dålig inomhusmiljö.

Byggtermografi eller värmekamerabesiktning är ett utmärkt verktyg att använda både vid nyproduktion eller när ni skall förvärva en fastighet. Statusen på byggnadens klimatskärm visualiseras tydligt och används som ett pedagogiskt verktyg för att påpeka avvikelser. Konsekvensen efter en termografering kan till exempel bli att byggentreprenören tvingas komplettera konstruktion eller att prislappen vid en försäljning korrigeras.

Här får du även koll på dina köldbryggor! Köldbryggor är ofta en stor förlustpost och brukar stå för ca. 20% av klimatskalets totala värmeförluster. I värsta fall kan denna siffra uppgå till 50%. Av detta utgör köldbryggor runt fönster upp till hälften av transmissionsförlusterna. Detta kan dock motverkas genom rätt montering av fönster.

Vanliga symptom på att klimatskärmen inte riktigt är som den skall:

 • Höga energiräkningar
 • Huset har svårt att hålla en jämn temperatur
 • Huset känns dragigt
 • Ni upplever kallras
 • Ni upplever dålig luftkvalitet, känner grannens matos eller lukter utifrån
 • Kondensbildning på fasader och fönster
 • Uppkomst av fukt eller mögel
 • Rör fryser
 • Missfärgningar av ytskikt (tapet, målade väggare eller dylikt)​


Vad kan en byggtermografering avslöja?

 • Brister i isolationen
 • Otätheter som ger upplevelse av drag eller kallras
 • Fukt
 • Slingor i värmegolv (vid håltagning)
 • Stora energitjuvar


Varför välja oss?
Professionell Termografering av byggnader kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal. Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187 och har utbildat certifierade termograförer under lång tid i Sverige, Norge och Danmark.