08-251676

Kurser

Utbildningar och certifieringar inom termografi

Det finns många möjligheter att göra fel vid temperaturmätning. Det gäller i hög grad om en värmekamera skall användas för ändamålet. I värsta fall kan det få allvarliga konsekvenser av att dra fel slutsatser av en undermålig mätning. Säkerställ en bra mätkvalité i era termografimätningar genom att gå någon av kurserna som finns på den här sidan.

Termografikompetens AB är exklusivt ITC center för FLIR systems i Täby. Infrared Training Center, som är världsledande på att tillhandahålla kurser inom värmekamerateknik och termografi. ITC tillhandahåller kvalitetssäkrade certifieringskurser där varje godkänd elev får ett intyg på sina kunskaper. ITC ger även andra specialkurser, t.ex. inom FoU, byggtermografi och eltermografi. Vi skräddarsyr även kurser inom ditt specifika område. Kontakta oss för mer info och förslag.

Diplomerad Eltermograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 certifierad termograför (med påbyggnadsdag även klass 2) elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän.

ITC Level I Certifierad termograför är en bred kurs och uppfyller också utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 men innehåller mycket mer teori och är ej applikationsinriktad. 

Vi erbjuder kurserna ”Diplomerad Eltermograför” och ”Certifierad termograför Level I” både fysiskt och online. Ange i meddelande fältet ”Önskar online” när du bokar.

Kurs Nivå Antal dagar Pris
ITC Level 1
Cert. termograför 4 dagar 18 500 kr exkl moms
ITC Level 2
Cert. termograför 5 dagar 19 500 kr exkl moms
El-termograför
Klass 1, 1KV 2 dagar 11 900 kr exkl moms
El-termogaför
Klass 2, 20KV påbyggnad 1 dagar 6 500 kr exkl moms
Bygg-termograför
Diplomerad Bygg 2 dagar 9 950 kr exkl moms