Process termografi
När processutrustningar så som rökgaskanaler, ugnar, ångpannor, ventiler etc. är i drift utvecklas energi. Ett visst mått av energiutveckling är tillåtet och relativt normalt.
Men när energiutvecklingen blir för hög på grund av varierande godstjocklek, rörförträngningar, sedimentering, ventilfel, hydraldefekter  etc. så stiger temperaturen till skadliga nivåer. Termografi kan effektivt detektera dessa defekter.

Mekanisk termografi
När mekaniska utrustningar är i drift och roterande delar utför ett arbete uppstår friktion. När friktionen blir för hög utvecklas värme och temperaturen stiger till onormala nivåer. Detta kan uppstå pga. bristande lager, felaktig last, igensatt ventilation, felaktig uppriktning, dålig eller felaktig smörjning etc.