08-251676

Kursdatum

Diplomerad Eltermograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 certifierad termograför elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän. 

Level I Certifierad termograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1, 2 och 3 certifierad termograför elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän.

"Diplomerad Eltermograför och Certifierad termograför Level I" hålls alltid som fysisk kurs men kan även deltas samtidigt som on-line.

Kurs Nivå Ort Antal dagar Start datum Pris Status Kursbokning
Bygg-termograför Grundkurs Stockholm 1 dag 2021-05-21 4 950 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Diplomerad Stockholm 2 dagar 2021-11-25 9 950 kr exkl. moms Endasts on-line
El-termograför Diplomerad Stockholm 2 dagar 2021-12-07 9 950 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. termograför Stockholm 4 dagar 2022-02-01 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. termograför Stockholm 4 dagar 2021-08-31 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 2 Cert. termograför Stockholm 5 dagar 2022-05-23 19 500 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Diplomerad Stockholm 2 dagar 2021-11-23 9 950 kr exkl. moms Endast on-line
El-termograför Grundkurs Stockholm 2 dagar 2021-04-15 9 950 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. Termograför Stockholm 4 dagar 2021-10-19 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. Termograför Stockholm 4 dagar 2021-11-30 18 500 kr exkl. moms Platser kvar