08-251676

Kursdatum

Diplomerad Eltermograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 certifierad termograför elanläggning (Påbyggnad finns för klass 2) samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän. 

Level I Certifierad termograför är en bred kurs som inte är specifikt applikationsinriktad utan är mer fokuserad på termografi i allmänhet med mer teori och mer varierande utföranden.

"Diplomerad Eltermograför och Certifierad termograför Level I" hålls alltid som fysisk kurs men kan även deltas samtidigt som on-line.

Kurs Nivå Ort Antal dagar Start datum Pris Status Kursbokning
Bygg-termograför Diplomerad Stockholm 1 dagar 2024-04-22 6 900 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Klass 2, Påbyggnad 20KV Stockholm 1 dagar 2024-09-26 6 900 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Klass 1, 1KV Stockholm 2 dagar 2024-05-14 11 900 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. termograför Stockholm 4 dagar 2024-04-28 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. termograför Stockholm 4 dagar 2024-10-01 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 2 Cert. termograför Oslo 5 dagar 2024-03-10 19 500 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Klass 1, 1KV Stockholm 2 dagar 2023-06-11 11 900 kr exkl. moms Platser kvar
El-termograför Klass 1, 1KV Stockholm 2 dagar 2024-09-24 11 900 kr exkl. moms Platser kvar
ITC Level 1 Cert. Termograför Stockholm 4 dagar 2023-12-10 18 500 kr exkl. moms Platser kvar
Thermal studio Rapportprogram Stockholm 1 dagar 2024-04-26 6 500 kr exkl. moms Platser kvar