08-251676

Kurser

El-termograför

2 kursdagar

Mål

Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, att hantera kameran under olika villkor och för olika syften, att göra en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet och att identifiera möjliga felkällor.

 

Beskrivning

Är en enkel grundkurs plus lättare eltermografi.

 

Vem bör gå den här kursen?

Kursen är framtagen för termograförer med specifik inriktning på El-termografi.

 

Förkunskapskrav

Det krävs inga förkunskaper

 

Utbildningsbevis

Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett diplom.

 

Komplett kursinnehåll

Ladda ner vår