08-251676

Kurser

Påbyggnad klass 2 högspänning

1 kursdag


Mål

Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, att hantera kameran under olika villkor och för olika syften, att göra en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet och att identifiera möjliga felkällor.

 

Beskrivning

Påbyggnad klass 2 högspänning .

 

Vem bör gå den här kursen?

Till Diplomerad el finns även en påbyggnadsdag för högspänningstermograferingen dvs. enligt SBF Norm 1031:3 Klass 2,
Den bokas särskilt och har diplomerad el som förkunskapskrav.

 

Förkunskapskrav

Diplomerad el som förkunskapskrav.

 

Utbildningsbevis

Diplomerad Eltermograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 2 certifierad termograför elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän.

Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett diplom.

 

Online

Denna kurs hålls fysiskt men kan deltas på online, är du inte nöjd med online utbildningen får du kostnadsfritt delta fysiskt vid senare tillfälle.

 

Komplett kursinnehåll

Ladda ner vår