VÄLKOMMEN

TERMOGRAFI KURSER

ITC, Infrared Training Center, är världsledande och störst på att tillhandahålla kurser inom värmekamerateknik och termografi. Kursmaterialet är certifierat och kvalitetssäkrat och vi har termografikurser som passar alla från enkla nybörjare till professionella konsulter.

Termografikompetens AB är exklusivt ITC center för FLIR systems i Täby.

Vi har allt från grundkurs till certifieringskurs samt särskilda applikationskurser inom el, bygg, underhåll mm. Förutom kurser utför vi professionell termografiservice inom alla områden och möjlighet ges till kursdeltagare att Få följa med ut på skarpa uppdrag.

Vi har utfört termografiservice och kursverksamhet sen -99, här får du den kurs du vill ha, när och var du behöver den.

Diplomerad Eltermograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1 certifierad termograför elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän. 

Level I Certifierad termograför uppfyller utbildningskraven enligt SBF Norm 1031:3 Klass 1, 2 och 3 certifierad termograför elanläggning samt Elektriska Nämndens (EN) krav på auktoriserade besiktningsmän.

I dessa Corona tider erbjuder vi kurserna ”Diplomerad Eltermograför” och ”Certifierad termograför Level I” både fysiskt och online. Ange i meddelande fältet ”Önskar online” när du bokar.

VARFÖR VÄLJA OSS

ERFARENHET

Vi är bland de mest erfarna på området termografi i Sverige.

CERTIFIERADE

Certifikat inom respektive område.Vi finns i Stockhom och Göteborg.

UTBILDNING

Vi utbildar årligen hundratals termograför i hela Skandinavien.

MILJÖ

Omsorg om miljön – en självklarhet för oss.

KOMPETENS

Termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

ITC

exklusivt ITC center för FLIR systems i Täby.

KURSER

Certifiering inom termografi

Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och är helt fristående, samt enda kursarrangör där kursledaren är certifierad byggtermograför av Norske Veritas, DNV, samt certifierad el-termograför från Svenska Brandskyddsföreningen SBF.

 

 

Certifikat ITC Level 1

Kursen är framtagen för nybörjare inom termografi med viss erfarenhet av kamerahantering och en begränsad IR-kunskap.

 

Certifikat ITC Level 2

För Nivå 1-certifikat som vill öka sin kunskap inom IR-termografi och kvalificera sig till Nivå 2-certifierad termograför.

 

Diplomerad el-termograför

Eltermografikursen är en grundkurs inom termografi med specifik inriktning på el-termografi.

 

Diplomerad bygg-termograför

Byggtermografikurs är en grundkurs inom termografi och specifik inriktning på bygg-termografi.